Filmări imobiliare şi construcţii cu dronă

Dronele sunt folosite în numeroase domenii ale economiei, printre altele în cel al construcțiilor și imobiliarelor.

De exemplu, pe șantiere dronele pot urmări progresul construcției, pot documenta utilizarea utilajelor și materialelor și, cu ajutorul lor pot fi revizuite sarcinile majore pe parcursul proiectării, execuției și verificării finale.

În acest scop se realizează fotografii aeriene pe baza cărora un pachet software creează o imagine tridimensională. Această imagine 3D poate fi comparată cu schițele digitale ale proiectanților, pentru a determina eventualele întârzieri ale lucrărilor de construcții față de planificare.

De asemenea, cu autorul dronelor se poate supraveghea colaborarea dintre diverșii subcontractanți, oferind posibilitatea depistării oportune a domeniilor cu probleme și luării deciziilor corespunzătoare.

Imaginile aeriene pot fi folosite pentru inspectarea acoperișurilor, nemaifiind necesară apelarea la echipe de alpiniști industriali, construirea de schele sau inițierea altor acțiuni costisitoare.

Agențiile imobiliare pot evalua proprietățile terenurilor vizate și pot crea prezentări spectaculoase pentru potențialii clienți.