Anunț finalizare proiect ”Dezvoltarea societății APPIA OUTDOOR SRL prin achiziționarea de echipamente inovative”

Proiectul „Dezvoltarea societății APPIA OUTDOOR SRL prin achiziționarea de echipamente inovative”, cod MySMIS 112758, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către SC APPIA OUTDOOR SRL și are o valoare totală de 460.217,55 RON, din care 314.645,44 RON reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 18.06.2018-31.05.2019. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Introducerea de servicii noi care vor fi semnificativ moderne din punct de vedere tehnologic și al consumului ca urmare a inovării și diversificării proceselor în cadrul firmei/ cu ajutorul noului flux tehnologic prin achiziția de drone, camere video, imprimantă, laptopuri pentru editare, licențe, pachet interactiv de prezentare, site-ul.
  • Dezvoltarea și completarea capitalului uman al companiei APPIA OUTDOOR SRL prin cele 2 angajări vizate de prezentul proiect de finanțare și menținerea acestora (+ 2 angajați de la data depunerii cererii de finanțare) pe toată perioada de durabilitate a proiectului.
  • Asumarea de către APPIA OUTDOOR SRL a respectării principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea prin aplicarea prin cadrul proiectului de măsuri exacte de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice (achiziționarea prin proiect de echipamente eficiente energetic + colectarea selectivă a deșeurilor rezultate din proiect), dar și prin aplicarea de măsuri exacte de asigurare a egalității de șanse și tratament (angajarea unei persoane provenite din categorii defavorizate).

Prin realizarea obiectivelor specifice de mai sus proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al Programului Operațional Regional 2014-2020: creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri.

Impactul investiției la nivelul localității este unul pozitiv, prin crearea unui nou loc de muncă în perioada de implementare, prin reducerea consumului de energie datorită instalării unui sistem de iluminat bazat pe tehnologia inovativă LED și prin creșterea gradului de reciclare a deșeurilor.

Date de contact beneficiar:
Appia Outdoor SRL – Municipiul Târgu Mureș, România, Str. Gheorghe Doja nr. 147, județul Mureș, cod poștal 540235, telefon 0722214037, fax 0265265893, email office@appia.ro

www.regio-adrcentru.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro