Pe scurt:

– operațiunile se vor efectua în raza vizuală, sub altitudinea de 120m

 se va zbura la distanță de aeroporturi

viteză orizontală max. 68km/h

se vor respecta regulile specifice definite pentru zonă în care operați

– se poațe zbura deasupra persoanelor neimplicate (dar nu deasupra mulțimilor)

cu modul „Urmează-mă” (Follow me) activ – distanță max. 50m de pilot

– nu este necesară înregistrarea operatorului

Competențe necesare pilotului: să citească manualul de utilizare a dronei

 

detaliat:

CERINȚE PENTRU UN SISTEM DE AERONAVE FĂRĂ PILOT LA BORD DIN CLASA C0 (CONF. PARTEA 1. DIN ANEXA REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/945 AL COMISIEI DIN 12 MARTIE 2019 PRIVIND SISTEMELE DE AERONAVE FĂRĂ PILOT LA BORD ȘI OPERATORII DE SISTEME DE AERONAVE FĂRĂ PILOT LA BORD DIN ȚĂRI TERȚE)

Un sistem de aeronave fără pilot la bord din clasa C0 (UAS C0) poartă următoarea etichetă de identificare a clasei pe UA:

Un UAS C0 respectă următoarele cerințe:

 1. Are o masa maximă la decolare (MTOM) mai mică de 250g, inclusiv sarcina utilă;

 2. Are o viteză maximă în zbor orizontal de 19m/s;

 3. Poate să atingă o înălțime maximă deasupra punctului de decolare limitată la 120m deasupra punctului de decolare;

 4. Este controlabil în condiții de siguranță în ceea ce privește performanțele de stabilitate, manevrabilitate și legătură de date, de către un pilot aflat la distanță, conform instrucțiunilor producătorului, conform necesităților, în toate condițiile de funcționare anticipate, inclusiv în urma defectării unuia sau, după caz, a mai multor sisteme;

 5. Este proiectat și construit astfel încât să se reducă la minimum vătămarea persoanelor în timpul funcționării, cu evitarea marginilor ascuțite, în afara cazului în care acest lucru este inevitabil din punct de vedere tehnic, conform bunelor practici de proiectare și de fabricație. În cazul în care este prevăzut cu elice, acestea trebuie proiectate astfel încât să limiteze orice vătămare care poate fi provocată de palele elicelor;

 6. Este alimentat cu energie electrică și are o tensiune nominală de maximum 24V curent continuu (CC) sau curent alternativ echivalent (AC); părțile sale accesibile nu trebuie să depășească 24V CC sau tensiunea echivalentă în curent alternativ; tensiunile interne nu trebuie să depășească 24V CC sau echivalentul în curent alternativ, cu excepția cazului în care se garantează că tensiunea și combinația de curent generată nu comportă niciun risc de șoc electric vătămător, nici atunci când UAS este avariat;

 7. În cazul în care este prevăzut cu un mod „urmărire” și atunci când această funcție este activată, se află la o depărtare de maximum 50m față de pilotul la distanță și îi permite acestuia să redobândească controlul asupra
UA;

 8. Este introdus pe piață însoțit de un manual care să indice:

 * caracteristicile UA, inclusiv, dar fără a se limita la: clasa UA; masa UA (cu o descriere a configurației de referință) și (MTOM); caracteristicile generale permise în ceea ce privește dimensionarea masei, interfețele cu UA și  alte eventuale restricții; echipamente și software pentru comanda la distanță a UA; și o descriere a comportamentului UA în cazul unei pierderi a legăturii de date;

instrucțiuni clare de operare;

* limitări operaționale (inclusiv, dar fără a se limita la condițiile meteorologice și operațiunile pe timp de
zi/noapte);

* descrierea adecvată a tuturor riscurilor legate de operațiunile UAS, adaptate vârstei utilizatorului;

* include o notă de informare publicată de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA), în care sunt precizate limitările și obligațiile aplicabile, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947;

punctele 4, 5 și 6 nu se aplică la UAS care sunt jucării în înțelesul Directivei 2009/48/CE privind siguranța jucăriilor.

Mai jos găsiți manualele dronelor găsițe în comerț din categoria respectivă

DJI Mavic Mini Manual de utlizare în românăDJI Mini 2 Manual de utlizare în engleză